زعفران پوشال 1 گرم خاتم

زعفران پوشال 1 گرم خاتم

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

پوشال درجه یک-وزن خالص 1 گرم-دارای سیب سلامت و استاندارد

عنوان شرح
زعفران پوشال 1 گرم خاتم 1 گرم خالص زعفران پوشال درجه یک در ظرف خاتم