زعفران نگین 6 گرم گوهر

زعفران نگین 6 گرم گوهر

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

نگین درجه یک-وزن خالص 6 گرم-دارای سیب سلامت و استاندارد

عنوان شرح
زعفران نگین 6 گرم گوهر 6 گرم زعفران خالص از نگین درجه یک در ظرف کریستالی گوهر