زعفران سرگل 1 گرم گوهر

زعفران سرگل 1 گرم گوهر

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

سرگل درجه یک-وزن خالص 1 گرم-دارای سیب سلامت و استاندارد

عنوان شرح
زعفران سرگل 1 گرم گوهر 1 گرم خالص زعفران سرگل درجه یک در ظرف گوهر