زعفران سرگل 1 گرم خاتم

زعفران سرگل 1 گرم خاتم

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

سرگل درجه یک-وزن خالص 1 گرم-دارای سیب سلامت و استاندارد

عنوان شرح
زعفران سرگل 1 گرم خاتم 1 گرم زعفران خالص از سرگل درجه یک در ظرف خاتم