زعفران سرگل 0.5 گرم خاتم

زعفران سرگل 0.5 گرم خاتم

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

سرگل درجه یک-وزن خالص 0.5 گرم-دارای سیب سلامت و استاندارد

عنوان شرح
زعفران سرگل 0.5 گرم خاتم 0.5 گرم زعفران خالص از سرگل درجه یک در ظرف خاتم