زعفران سرگل 5 گرم خاتم

زعفران سرگل 5 گرم خاتم

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

سرگل درجه یک-وزن خالص 5 گرم-دارای سیب سلامت و استاندارد

عنوان شرح
زعفران سرگل 5 گرم خاتم 5 گرم خالص زعفران سرگل درجه یک در ظرف خاتم