زعفران پوشال 5 گرم خاتم

زعفران پوشال 5 گرم خاتم

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

پوشال درجه یک-وزن خالص 5 گرم-دارای سیب سلامت و استاندارد

عنوان شرح
زعفران پوشال 5 گرم خاتم 5 گرم خالص زعفران پوشال درجه یک در ظرف خاتم