زعفران پوشال 10 گرم گوهر

زعفران پوشال 10 گرم گوهر

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

پوشال درجه یک-وزن خالص 10 گرم-دارای سیب سلامت و استاندارد

عنوان شرح
زعفران پوشال 10 گرم گوهر 10 گرم خالص زعفران پوشال درجه یک در ظرف گوهر