زعفران نگین 20 گرم خاتم

زعفران نگین 20 گرم خاتم

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

نگین درجه یک-وزن خالص 20 گرم-دارای سیب سلامت و استاندارد

عنوان شرح
زعفران نگین 20 گرم خاتم 20 گرم زعفران خالص از نگین درجه یک در ظرف خاتم