زعفران نگین 5 گرم خاتم

زعفران نگین 5 گرم خاتم

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

نگین درجه یک-وزن خالص 5 گرم-دارای سیب سلامت و استاندارد

عنوان شرح
زعفران نگین 5 گرم خاتم 5 گرم زعفران خالص از نگین درجه یک در ظرف خاتم