زعفران نگین 3 گرم گوهر

زعفران نگین 3 گرم گوهر

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

نگین درجه یک-وزن خالص 3 گرم-دارای سیب سلامت و استاندارد

عنوان شرح
زعفران نگین 3 گرم گوهر 3 گرم زعفران خالص از نگین درجه یک در ظرف کریستالی گوهر