ترمه زعفران نگین دوعدد 5 گرم خاتم و هاون وقوری

ترمه زعفران نگین دوعدد 5 گرم خاتم و هاون وقوری

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

این محصول در جعبه با کیفیت با زعفران استاندارد و دارای سیب سلامت تهیه شده است.

عنوان شرح
ترمه زعفران نگین دوعدد 5 گرم خاتم و هاون و قوری دو عدد ظرف خاتم 5 گرمی از زعفران نگین درجه یک و هاون و قوری بسته بندی شده در پک ترمه اعلا