کادویی مخمل زعفران نگین 5 گرم خاتم و هاون

کادویی مخمل زعفران نگین 5 گرم خاتم و هاون

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

این محصول در جعبه با کیفیت با زعفران استاندارد و دارای سیب سلامت تهیه شده است.

عنوان شرح
کادویی مخمل زعفران نگین 5 گرم خاتم و هاون یک عدد ظرف خاتم 5 گرمی از زعفران نگین درجه یک و هاون بسته بندی شده در پک مخمل زرشکی اعلا