ترمه زعفران نگین دوعدد 3 گرم خاتم و هاون و قوری

ترمه زعفران نگین دوعدد 3 گرم خاتم و هاون و قوری

ریال ریال
۳.۰(۰)

شرح مختصر:

این محصول در جعبه با کیفیت با زعفران استاندارد و دارای سیب سلامت تهیه شده است.

عنوان شرح
کادویی زعفران نگین دوعدد 3 گرم خاتم و هاون وقوری دو عدد ظرف خاتم 3 گرمی از زعفران نگین درجه یک-هاون و قوری بسته بندی شده در پک ترمه اعلا