زعفران پوشال

1399/01/31

زعفران پوشال

۳.۰(۰)

پوشال قلمدار،پوشال درجه یک

این نوع زعفران شامل رشته هایی است که با3-2 میلی متر خامه همراه است.بعلت وجود خامه (قسمت سفید زعفران)از عطر بالایی برخوردار است.

مشخصات (پوشال  قلم دار)
۱.خوش رنگ باشد
۲.تکه های به هم چسبیده نداشته باشد
۳.انتهای کلاله سفیدی دارد
۴. جنس زعفران درشت باشد
۵.راست خشک شده باشد و دارای فرخوردگی نباشد
۶.کلاف باشد

مشخصات (پوشال درجه یک)
۱.خوش رنگ باشد
۲.تکه های به هم چسبیده نداشته باشد
۳.انتهای کلاله سفیدی دارد
۴.دارای فرخوردگی است
۵.جنس کلاف باشد


زعفران پوشال -پوشال قلمدار-پوشال درجه یک

  نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است

آخرین مقالات