انواع زعفران نگین

1399/01/31

انواع زعفران نگین

۳.۰(۰)

سوپر نگین، نگین، شبه نگین

این نوع زعفران از نظر میزان خامه همراه با آن مشابه زعفران پوشال معمولی است ولیکن ضخیم تر از پوشال معمولی است.از قدرت رنگی وعطر بالایی برخوردار است و از نظر حجم و زیبایی بسیار فوق العاده است .

مشخصات زعفران (نگین)
 ۱.خوش رنگ باشد
۲.تکه های به هم چسبیده نداشته باشد 
۳.سه شاخه کلاله از هم جدا باشد
۴.ا‌نتها‌ی کلاله ها سفید نباشد
۵.دارای فرخوردگی نباشد

مشخصات زعفران (سوپر نگین)

۱.تیره نباشد
۲.تکه های به هم چسبیده نداشته باشد
۳.شاخه کلاله ازهم کاملاً جدا باشد
۴.انتهای کلاله ها سفید نباشد
۵.جنس کلاله درشت باشد
۶.به صورت راست و بدون فر خوردگی خشک شده باشد
این نوع زعفران گرانترین و مرغوبترین نوع زعفران می باشد

مشخصات زعفران ( شبه نگین)

۱.خوش رنگ باشد
۲.تکه های به هم چسبیده نداشته باشد
۳.سه شاخه کلاله از هم جدا نیست ولی انتهای کلاله سفیدی ندارد
۴.دارای فرخوردگی است
۵.جنس کلاف باشد(هنگام برداشتن تکه ای از جنس حجم زیاد تری به همراه آن برداشته شود)زعفران نگین -سوپر نگین- نگین-شبه نگین-کیفیت زعفران

  نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است

آخرین مقالات